Anketa

Čo nosíte svojim zosnulým rodinným príslušníkom a priateľom na cintorín na pamiatku zosnulých

Iba veniec a sviečky (113)
34%

živé rezané kvety (16)
5%

umelé aranžmány (141)
42%

živé aranžmány (50)
15%

Skôr uprednostnujem živé črepníkové chryzantémy (15)
4%

iné (2)
1%

Celkový počet hlasov: 337

Otázky , dotaz ...

Good info

Dátum: 27.07.2015 | Vložil: Pharmc610

Very nice site!

Good info

Dátum: 27.07.2015 | Vložil: Pharmg652

Very nice site! <a href="https://opeyixa2.com/rvqssax/1.html">cheap goods</a>

Good info

Dátum: 26.07.2015 | Vložil: Pharme804

Very nice site!

Good info

Dátum: 26.07.2015 | Vložil: Pharmd143

Very nice site! <a href="https://yieapxo2.com/qrovvxq/1.html">cheap goods</a>

Good info

Dátum: 25.07.2015 | Vložil: Pharmf606

Very nice site!

Good info

Dátum: 25.07.2015 | Vložil: Pharme547

Very nice site! <a href="https://opxaiey2.com/oyyaary/1.html">cheap goods</a>

Good info

Dátum: 24.07.2015 | Vložil: Pharmd391

Very nice site!

Good info

Dátum: 24.07.2015 | Vložil: Pharmg79

Very nice site! <a href="https://apxyieo2.com/qyovvr/1.html">cheap goods</a>

Good info

Dátum: 22.07.2015 | Vložil: Pharme915

Very nice site!

Good info

Dátum: 22.07.2015 | Vložil: Pharme771

Very nice site! <a href="https://apeyixo2.com/ysyaaqs/1.html">cheap goods</a>

1 | 2 >>

Pridať nový príspevok