aranžmány

24.01.2011 12:48

pridané nové suché aranžmány (penové kvety) na keramike