Nová akcia

24.08.2010 11:22

Toto je popis ukážkovej akcie. Môžete ju ľubovoľne editovať, prípadne odstrániť.